İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun organizasyonun her seviyesinde ele alınıp, sürekli iyileştirip firma politika ve çalışma prosedürlerine, işin bir parçası olarak benimsenmesi hedeflenmektedir.